Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) a

Szolgáltató: Diószegi Dániel E.V.

Székhely: 1111 Budapest, Lágymányosi u 17B.

Nyilvántartási száma: 55347729

Nyilvántartja a Belügyminisztérium

Adószám: 56676509-1-43

E-mail: info@szamveto.hu

és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő megrendelő (a

továbbiakban: „Megrendelő”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Weboldal: www.szamveto.hu

A szolgáltató Tárhelyszolgáltatója:

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Cégnév: Magyar Hosting Kft.

Székhely cím: 1111 Budapest, Lágymányosi . u. 17B.

Levelezési cím: 1111 Budapest, Lágymányosi . u. 17B.

Adószám: 23495919-2-41.

1. Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a Szolgáltató a szamveto.hu weboldalon nyújt. A jelen ÁSZF-ben részletezett szolgáltatások kereteit a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozza. A jelen ÁSZF útján kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, a későbbiekben nem hozzáférhető. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § alapján törlésre kerül.

A szerződés nyelve magyar.

Tájékoztatjuk, hogy nem alkalmazunk magatartási kódexet.

2. A szolgáltatások és termékek fajtái:

online oktatás: előre rögzített videós tanfolyamok, amelyekhez pdf. formátumban letölthető munkafüzet és VIP csomag esetén online tanácsadás is tartozik.

tanácsadás: személyesen a Szolgáltató székhelyén lévő irodában, illetve más előre egyeztetett helyszínen vagy Zoom alkalmazás útján, online valósulnak meg, pénzügyi tanácsadás formájában.

3. Megrendelés menete és fizetési feltételek

A www.szamveto.hu oldalon a Vásárló megrendelheti a Szolgáltató által közzétett online kurzust, vagy tanácsadást.

Az online oktatás és a tanácsadás (együttesen a továbbiakban: szolgáltatások és termékek) az oldalakon található megrendelő űrlapon elhelyezett, erre szolgáló gombokra (pl: Jelentkezem az oktatásra; stb.) történő kattintással rendelhetők meg a jelentkezési/megrendelési űrlap kitöltését követően. A Szolgáltató biztosítja továbbá a megrendelés lehetőségét az info@szamveto.hu email címre küldött levél útján is, amennyiben a Megrendelő visszaküldi számára a Megrendelési űrlapot kitöltve és nyilatkozik, hogy elfogadja jelen ÁSZF -et és megismerte az Adatkezelési Tájékoztatót.

A szolgáltatások megvásárlására irányuló szerződés elektronikus úton kötött szerződésnek minősül, ezért nem tekinthető írásbelinek, nem kerül iktatásra, később nem visszakereshető, így a vonatkozó szabályok szerint a 2011. évi CVIII. törvény 13/A.§ alapján törlésre kerül.

A sikeres fizetést követően a szolgáltatásokat és termékeket a Vásárló egy, az e-mail címére automatikusan megküldött tájékoztató e-mailben foglaltak szerint veheti igénybe.

4. A Vásárló választhat a fizetési módok közül:

  • Átutalás
  • Online bankkártyás fizetés (Barion)

Online bankkártyás fizetés esetén átirányítjuk a Stripe oldalára.

Az online bankkártyás fizetések a Stripe rendszerén keresztül valósulnak meg.

A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Stripe, Inc.

Miután választott a fizetési lehetőségek közül, kérjük tekintse át a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót. A vásárlás befejezéséhez a jelölőnégyzet kipipálásával a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá, hogy az Adatkezelés Tájékoztatót elolvasta és megértette és elfogadja azokat, és hozzájárul az abban foglalt adatkezeléshez.

A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató rendszere automatikus visszaigazoló e-mailben jelzi a megrendelés befogadását. Az e-mailben szerepel, a választott szolgáltatás, vagy termék neve, a végösszeg, a választott fizetési mód, továbbá a Vásárló személyes adatai, számlázási címe. Amennyiben ezen visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül a Vásárló részére nem érkezik meg, akkor a Vásárló szerződéses (fizetési) kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik és a vásárlás nem jön létre.

Amennyiben bankkártyás fizetést választotta a Vásárló, és az sikeresen lezajlott, úgy rendelés visszaigazoló e-mail egyben a teljesítés megkezdéséről szóló visszaigazoló e-mailként érkezik meg hozzá, melyben a rendelt termékek neve, a fizetési mód, a végösszeg található, továbbá már elektronikus számláját is megtalálja az e-mailben, valamint megkapja a kurzushoz a hozzáférési adatokat.

A sikeres tranzakcióról a bankkártyás fizetés szolgáltatója, a Stripe  is küld e-mailt.

Átutalás esetén az átutaláshoz szükséges adatokat e-mail-ben küldjük el a Vásárló részére. Az összeg beérkezését követően, annak feldolgozása után, de legkésőbb 3 munkanapon belül az online szolgáltatás elérhető válik a Vásárló részére.

Amennyiben a rendelt termék online elérhető, úgy miután a számlánkra megérkezik a befizetett összeg, a befizetést visszaigazoló e-mail egyben a teljesítés megkezdéséről szóló visszaigazoló e-mailként érkezik meg a Vásárló részére, melyben már elektronikus számláját is megtalálja, valamint az online oktatás előtti nap megkapja a hozzáférési adatokat.

Az oktatás felvételét a www.szamveto.hu oldalon található lehet megtekinteni az oktatást követő 7 napig.

A személyes megjelenéssel járó foglalkozások és tanácsadás esetén a kifizetést követően a konkrét időpont egyeztetése e-mailben vagy igény esetén történik. Fontos, hogy az előre megvásárolt foglalkozás, vagy tanácsadás lejárati ideje a vásárlástól számított 90 (Kilencven) nap. Miután megérkezik számlánkra a foglalkozás, vagy konzultáció ellenértéke, felvesszük Önnel a kapcsolatot az időpont egyeztetése érdekében.

Kérjük, hogy az elküldés előtt ellenőrizze, hogy rendelése mindenben megfelel-e a szándékának. Ha mégis tévedésből mást rendelt, mint amit szeretett volna, vagy nem érkezett meg a visszaigazoló e-mail, kérjük azt haladéktalanul jelezze felénk az info@szamveto.hu e-mail címen!

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5. Adatbeviteli hibák kijavítása

Az adatbeviteli hibák javítására a Megrendelésre szolgáló gombra (pl : Jelentkezem az oktatásra) történő kattintás előtt bármikor lehetőség van.

Amennyiben a megrendelés elküldését követően szeretne bármin változtatni, úgy azt kérjük, haladéktalanul jelezze felénk az info@szamveto.hu e-mail címen.

6. Vételár

A vételár mindig a kiválasztott szolgáltatás mellett feltüntetett összeg, amely alanyi adómentes összeg, így a végső vételár. A Weboldalról megrendelhető szolgáltatások árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ármódosítás a módosítás időpontjában már megrendelt szolgáltatásokra nem vonatkozik.

A vételárról elektronikus úton kiállított számlát állítunk ki. A számla kiállításához jelen ÁSZF

elfogadásával egyidejűleg hozzájárul a Vásárló.

7. Igényérvényesítés, szavatosság

(online letölthető vagy nézhető tartalmak esetén)

(A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató 45/2014. (II. 26.)

Korm. rendelet 3. mellékletének felhasználásával)

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – kérheti a vételár visszatérítését. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Az igényérvényesítés módja:

Ha a Vásárló szavatossági igényt kíván érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Vásárló bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló számlát.

8. Elállási/Felmondási jog

(1. és 2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez; Elállási/Felmondási mintatájékoztató

felhasználásával) Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. A felmondás abban különbözik az elállástól, hogy nem visszamenőlegesen, hanem a jövőre nézve szünteti meg a szerződést, így az Ön által kifizetett összegnek csak arányos részét téríti vissza a Szolgáltató, attól függően, hogy mekkora részt teljesített már a szolgáltatásból. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le; Online elérhető termékek esetén, attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön bejelentkezett a hozzáférési adatokkal az oldalon. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

  • Diószegi Dániel
  • E-mail: info@szamveto.hu
  • Postacím: 1111 Budapest, Lágymányosi u 17B.

Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését e-mailben haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai:

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Önt nem illeti meg az elállás/felmondás joga az alábbi esetekben:

Online elérhető anyagok esetén, ha a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Megrendelő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállás/felmondás szerinti jogát.

9. A teljesítés megtagadása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás nyújtását – annak megkezdése előtt – megtagadja. Ilyen esetben az esetlegesen időközben már kifizetett ellenszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb a Szolgáltatás nyújtás megtagadásáról szóló értesítés megküldését követő munkanapon megtéríti a Megrendelőnek.

10. Békéltető Testület

Önnek lehetősége van békéltető testülethez fordulni. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Az eljárásról bővebben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben vagy a békéltető testület honlapján olvashat.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Tel.: +36-(1) 488-2131

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a fentieken túlmenően az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

11. Online Vitarendezési Platform

A panaszával kapcsolatos egyeztetésre (vitarendezésre) az Európai Bizottság által működtetett vitarendezési platformon is lehetőség van. A platform célja, hogy ha Ön az EU-ban, Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben él, a platformon megkeresheti, hogy mi lenne a legjobb megoldás fogyasztói problémájára, közvetlenül meg tud állapodni a Szolgáltatóval a problémát orvosló megoldásban, illetve megállapodhatnak abban, hogy melyik vitarendezési testület kezelje az ügyet. Az OVR-platform értesíti a Szolgáltatót az Ön kérelméről. Az irányítópulton keresztül közvetlenül is üzenetet válthatnak egymással, küldhetnek egymásnak csatolmányokat (pl. a termékről készült fotókat) és az online megbeszélés időpontját is kitűzhetik. A megegyezésre összesen legfeljebb 90 nap áll rendelkezésükre. Ön és a Szolgáltató is bármikor kiléphet a közvetlen egyeztetésekből.

A platform használatáról bővebb tájékoztatás, valamint a platform maga az alábbi linken érhető el:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase

12. Panaszügyintézés

A panaszát igyekszünk a bejelentést követően azonnal orvosolni, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik az info@szamveto.hu e-mail címen.

13. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita békés úton nem rendeződik, a 7. és 8. pontban foglaltakon kívül az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva

Megrendelő számára:

  • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat ellátó kormányhivatalnál: Bővebb információt a

fogyasztovedelem.kormany.hu oldalon találnak.

  • A fogyasztónak bírósági eljárás kezdeményezésére is lehetősége van.

14. Szerzői jogvédelem

A Weblapokon megjelenített valamennyi tartalom (pl. útmutató, előadás, módszer, szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF, ábra, kép, más információ, illetve adat) szerzői jogvédelem alatt áll. Annak jogosulatlan felhasználása (pl. másolása, terjesztése) büntetőeljárás megindítását és teljes körű kártérítési eljárást von maga után. Bizonyos fent hivatkozott anyagok felhasználására a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén van lehetőség.

Kérjük, ilyen igény esetén vegye fel velünk a kapcsolatot az info@szamveto.hu e-mail címen. Az említett anyagok bármilyen formában történő rögzítése, másolása, sokszorosítása, megjelenítése, továbbadása és terjesztése Szolgáltató írásos engedélye nélkül szigorúan tilos.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként bruttó 10.000 Ft.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában használja az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

15. Adatvédelem

A Szolgáltató a személyes adatok kezelésekor az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint jár el. A Weblapon történő adatkezeléséről szóló tájékoztató itt érhető el.

16. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalakon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, arról Megrendelőinket a weblapra lépéskor felugró ablakban tájékoztatjuk.

Szolgáltató jogosult továbbá a meghirdetett programok témájának, valamint a szolgáltatást nyújtó személyének az egyoldalú módosítására – ideértve az egyes meghirdetett programok törlésének lehetőségét is. Az ilyen módosításról a Szolgáltató köteles a Megrendelőt legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

A megrendelés feltételezi a Megrendelő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. Javasoljuk, hogy használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket, friss adatbázissal, és mindenkor telepítse az operációs rendszer aktuális biztonsági frissítéseit. A Szolgáltató a fentiekből eredő mindennemű felelősséget és kártérítést kizárja.

Budapest, 2023.07.06.

Prémium Magyar Állampapír (PMÁP)

Változó kamatozású állampapír, amely évente fizet kamatot, amelynek mértéke két tényezőből áll össze: Kamatbázis + Kamatprémium

Kamatbázis: Első 1 évben fix, majd a KSH által meghatározott átlagos infláció a megelőző évben. Részletek

Kamatprémium: Részletek

Futamidő: 8 éves futamidejű. 

Visszaváltási díj: 1% – ez azt jelenti, hogy amennyiben idő előtt szeretnéd eladni állampapírjaidat, akkor levonnak 1 százalékot a tőkéből és az addig felhalmozott kamatból.

Információk az aktuális sorozatról: PMÁP oldalán tudsz informálódni 

Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP)

Változó kamatozású állampapír, amely negyedévente fizet kamatot, amelynek mértéke két tényezőből áll össze: Kamatbázis + Kamatprémium

Kamatbázis: A 3 hónapos diszkont kincstárjegy hozamától függ. A kamatfordulót megelőző négy eredményesen megtartott aukciók átlag hozama adja.

Kamatprémium: 1%

Futamidő: 3 év, de idő előtt is eladható az aktuális visszaváltási költséggel, így rövidebb időtávban is lehet gondolkodni.

Visszaváltási díj: 1% – ez azt jelenti, hogy amennyiben idő előtt szeretnéd eladni állampapírjaidat, akkor levonnak 1 százalékot a tőkéből és az addig felhalmozott kamatból.

Információk az aktuális sorozatról: BMÁP oldalán tudsz informálódni 

Diszkont Kincstárjegy (DKJ)

Általában kifejezetten rövid, éven belüli (3, 6 és 12 hónapos) lejáratú állampapírokat sorolunk ide.

Lejárat: DKJ oldalán láthatod a különböző sorozatokhoz tartozó lejáratokat.

Éves hozam: DKJ oldalán az Eladási hozam (ÁKK-ISMA) oszlopban láthatod az éves hozamot.

Eladási árfolyam: DKJ oldalán az Eladási Nettó Árfolyam. Érthetőbben ez az az ár, amiért meg tudod venni, mert eladják neked.

Vételi árfolyam: Az az árfolyam, amennyiért eladhatod lejárat előtt a DKJ-t.

Nem kamatozó értékpapír, amelynek lényege, hogy kamatkifizetés helyett, névérték alatt veheted meg és a futamidő végére eléri a 100 százalék névértéket. Mutatok egy példát:

Tételezzük fel, hogy vásárolsz 100 darab 10 000 forint alapcímletű 12 hónapos diszkont kincstárjegyet, amelynek összértéke 1 000 000 forint. Ha a 2023.06.17.-én akarnám megvenni a D230628 sorozatszámú DKJ-t, akkor ezt 917 400 forintért tudom megtenni, ugyanis az árfolyama 91,74 százalék. 12 hónap elteltével megkapnám az 1 000 000 forintot, ezzel bezsebelve a 9,39 százalék hozamot.

Az Allianz pénztárnak nincs online belépési folyamata, de meg lehet oldani, hogy postára járkálás nélkül is be lehessen lépni. Ennek folyamatát írtam le itt.

1. lépés: Töltsd ki a belépési nyilatkozatot

Kattints ide a belépési nyilatkozat letöltéséhez. Ez egy kitölthető PDF fájl.

Először töltsd ki a belépési adatokat (I.)

Az alábbi minta szerint töltsd ki személyes adataid.

Írd be a vállalt tagdíj mértékét (II.)

Ez nem egy vállalás, így akármit is írj ide, az nem von maga után kötelezettséget. Például a magyar átlag egészségügyi költés 15 ezer forint. Ha a munkáltatód fog fizetni, akkor azt is itt tudod megadni.

Add meg azonosító okmányok adatait (IV.)

A tagi nyilatkozatok elfogadása / elutasítása (V.)

Ezekre nyomhatsz igent vagy nemet is attól függően, hogy milyen tájékoztatást szeretnél kapni a jövőben a pénztártól.

Kiemelt közszereplői nyilatkozat kitöltése (VII.)

Töltsd ki, hogy magyar vagy külföldi állampolgár vagy-e, illetve, hogy közszereplő vagy-e.

Utolsó lépésként pedig pipáld be az igénylő legalján, hogy csatolt dokumentumként elküldöd a személyazonosító okmány és lakcímkártya másolatát.

Amennyiben szeretnél kedvezményezettet is hozzáadni a pénztári tagságodhoz, akkor ehhez az alábbi linken töltsd le a nyomtatványt és szintén töltsd ki és hitelesítsd.

Kedvezményezett hozzáadása nyomtatvány letöltés

2. lépés: Belépési nyilatkozat PDF fájl hitelesítése AVDH-val vagy aláírással

Kitöltötted és elmentetted a PDF fájlt, amit már csak hitelesítened kell.

Itt válik szét a folyamat attól függően, hogy rendelkezel-e ügyfélkapuval vagy sem.

Rendelkezel ügyfélkapuval

Amennyiben rendelkezel ügyfélkapuval, akkor AVDH-val egyszerűen és gyorsan tudod hitelesíteni a belépési nyilatkozatod.

Ide kattintva éred el az AVDH dokumentum hitelesítőt.

Itt nyomj a bejelentkezés gombra és lépj be ügyfélkapus felhasználóddal.

Sikeres bejelentkezés után az alábbi felület fogad.

Húzd be a kitöltött PDF fájlt és pipáld ki az „Elfogadom az ÁSZF-et” négyzetet és kattints a Feltöltés gombra.

A rendszer hitelesíti a dokumentumot, amiután le tudod tölteni azt.

 

Az így hitelesített PDF fájlt az azonosító okmányok másolatával küldd el az epenztar@allianz.hu email címre.

Nem rendelkezel ügyfélkapuval

Amennyiben nem rendelkezel ügyfélkapuval, akkor ki kell nyomtatnod a belépési nyilatkozatot, majd aláírni és postán elküldeni a 1242 Budapest, Pf. 462 címre.

3. lépés: Befizetés utalással vagy bankkártyával

Ezután a pénztár a kapott dokumentumok alapján záradékolja a belépési nyilatkozatot és hamarosan kapsz tagi okiratot tagi azonosító kóddal.

A tagdíjat vagy eseti befizetést a 18100002-00054029-21010015 számlaszámra kell utalnod, közleményben pedig add meg adószámod vagy tagi azonosítókódod.

Vagy bankkártyával is befizethetsz az Allianz oldalán keresztül.

Érdemes rögtön elutalni 4000 forintot (közleményben az adóazonosítóddal), mert a kártyát csak ezután fogják elkészíteni. 

FONTOS! Miután megkaptad a kártyát, aktiválnod kell a levélben megadott számon,ahol beazonosítanak, hogy biztosan te kaptad-e meg. 

Remélem ez a kis útmutató hasznos volt és lassan elkezdheted élvezni az adó-visszatérítés előnyeit.

Megmutatom, hogy hogyan ne vegyen ki senki pénzt a zsebedből

  • Pénzügyi audit – átnézem meglévő pénzügyi termékeid (Nyugdíjbiztosítás, LTP stb.)
  • Befektetés – megmutatom miként tudod pénzed kamatoztatni, minimális költségek mellett
  • Pénzügyi terv – összerakjuk azt a rendszert, amely egyre közelebb visz az pénzügyi szabadsághoz

Jogi nyilatkozat

A Számvető egy ingyenesen elérhető pénzügyi weboldal, amelynek célja, hogy az olvasókat segítse releváns információkkal, amelyek a leginkább érthető módon mutatják be az adott pénzügyi terméket. Kérlek azonban, hogy az itt közölt információkat ne tekintsd ajánlásnak. Vedd figyelembe, hogy az oldalon megjelenő tartalmak teljesen szubjektívek, amelyek hiányosak és/vagy pontatlanok lehetnek. Kérlek minden esetben ellenőrizd az itt leírtakat. Sőt, hálás leszek érte, ha pontatlanságot találsz és ezt jelzed felém. Ezek a teljesen ingyenes tartalmak a partnerek (az ezen az oldalon felsorolt ​​vállalatok némelyikétől) affiliate linkjén történő belépések után kapott ajánlási jutalékoknak köszönhetően fenntartható (ezek nem járnak többletköltséggel a belépőnek/regisztrálónak).